Centraal Register Solvabiliteit

Het Centraal Register Solvabiliteit (CRS) beheert digitale faillissementsdossiers en zoveel mogelijk uitwisselingen tussen alle actoren van het faillissement . Het geldt als authentieke bron van gegevens van faillissementen en werd ingesteld door de wet van 1 december 2016.

Sinds 1 april 2017 zijn nieuwe faillissementsdossiers verplicht elektronisch beheerd.

inloggen op REGSOL  schuldvordering indienen

Welkom op de website van de UROB


Deze site geeft u de mogelijkheid om de Unie van Rechters in Ondernemingszaken van België beter te leren kennen. Het is bedoeld als een zo volledig mogelijke informatiebron voor pas benoemde rechters in ondernemingszaken en voor allen die bij de functie betrokken zijn.

De inhoud van deze site kan niet volledig zijn. Indien u suggesties, correcties, opmerkingen of andere aanpassingen hebt, wordt u verzocht deze per e-mail toe te zenden.

Wij wensen u een prettige lezing.

Voor de actieve en ere-rechters in ondernemingszaken die lid zijn van de UROB verwijzen wij naar het intranet, waar alle informatie verzameld is die de rechters in ondernemingszaken dienstig kan zijn bij de uitoefening van hun ambt. https://urhb.intranetten.be

Het web-team van UROB

Voor alle informatie en correspondentie verwijzen wij naar :

René Blockx, Secretaris-generaal URHB
info@urob-ujcb.be 

Maatschappelijke zetel

Kapitein Crespelstraat 16 - 1050 Brussel
Ondernemingsnummer : 0408.698.612

Administratieve zetel

UROB - UJCB
p/a René Blockx
Groenstraat 36
 3381 Glabbeek

Tel : +32 475 70 58 17
         +32 16 77 88 11