Registreer U op het vernieuwde intranet

Deze tool moet de  communicatie met onze leden optimaliseren en vooral verbeteren. Als lid van de URHB heeft U gratis en onbeperkt toegang. Registreer U meteen op  https://urhb.intranetten.be.

Welkom op de website van de URHB


Wij werken momenteel hard om deze website te vernieuwen en te optimaliseren.

Voor de actieve en ere-rechters in handelszaken die lid zijn van de URHB verwijzen wij naar het intranet, waar alle informatie verzameld is die de rechters in handelszaken dienstig kan zijn bij de uitoefening van hun ambt. https://urhb.intranetten.be

Het web-team van URHB

Voor alle informatie en correspondentie verwijzen wij naar :

Toon Vanderbeuken
secretaris-generaal URHB
e-mail : info@rechtersinhandelszaken.be