Internationaal


lees berichtgeving van EURO-Alert! op           http://www.igo-ifj.be/nl/euralert

  

Geachte lezer,

 Alert zijn en/of blijven voor wat er is en beweegt inzake wetgeving en rechtspraak op Europees vlak, dat is het opzet van dit initiatief. Het kwam tot stand dank zij de medewerking en steun van magistraten, referendarissen bij het Hof van Cassatie en Belgische leden van het Europees Justitieel Netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Wij streven naar :

 

  1. 9x per jaar en tweetalig een algemene selectie uit Europese wetgeving en rechtspraak, verschenen in het voorgaande Publicatieblad van de EU, waar nodig voorzien van een rechtstreekse link én met een handleiding over hoe en waar men gemakkelijk de EU-informatie (rechtspraak, hangende zaken, wetgeving) kan vinden;
  2. op regelmatige basis ook een newsletter met een overzicht van recente ontwikkelingen in het Europees privaatrecht, en bijzondere aandacht voor één of meerdere thema's zoals Brussel I- V°, de prejudiciële procedure, toepassing van vreemd recht enz., eveneens met interessante links.

Hierbij vindt u ons eerste nummer met zowel een selectie uit de wetgeving en rechtspraak gepubliceerd in het Publicatieblad van januari 2011, als een newsletter over Europees procesrecht.

De EUR-Alert! selectie is opgesteld op basis van deze gemaakt voor de Larcier Wetboeken. De inhoud van EUR-Alert! is bestemd voor de leden van de rechterlijke orde en van het EJNetwerk en kan niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Wij danken de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, de hoofdredactie van de Larcier-Wetboeken en de uitgeverij Larcier voor hun steun aan dit project en thans ook het IGO om Eur-alert! 2011 op hun website te plaatsen.

Suggesties en medewerking voor de verdere uitbouw van onze newsletters zijn van harte welkom, en dit op onderstaand mailadres.

Namens de redactie :

 

  1. Bossuyt, I. Couwenberg, B. Deconinck & I. Verougstraete (euralert@gmail.com)