Nuttige links


> gegevens alle rechtbanken / hoven : http://www.rechtbanken-tribunaux.be/

> FOD Justitie http://just.fgov.be

> Hoge Raad voor Justitie www.hrj.be

> Belgische rechtspraak / wetgeving : https://lex.be/

> Belgisch Staatsblad : www.staatsblad.be

>  Kruispuntbank Ondernemingen: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

> Instituut voor Gerechtelijke Opleiding: www.igo-ifj.be

> Europees e-justitieportaal http://e-justice.europa.eu

> UEMC http://uemc.eu

> ENALJ  www.enalj.eu

> EUR-Alert! http://www.igo-ifj.be/nl/euralert

> Conférence générale des juges consulaires (France) www.tribunauxdecommerce.fr

 

Organisaties voor hulp aan bedrijven in moeilijkheden

Vlaanderen

SENIOR CONSULTANTS VLAANDEREN (SCV)      www.seniorconsultantsvlaanderen.be        Tel. +32 50 45 60 60

DYZO Willebroekkaai 37 1000 Brussel www.dyzo.be info@dyzo.be Tel: 0800/11106   BOEREN OP EEN KRUISPUNT www.boerenopeenkruispunt.be Tel: 0800/99.138


Brussel

CENTRUM VOOR ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN ( CEm – Ced ) BECI Louizalaan 500 1050 Brussel www.beci.be fm@beci.be


Wallonië

CENTRE POUR ENTREPRISES EN DIFFICULTE – WALLONIE ( CEd-W ) Numéro vert: 0800.35.222 www.ced-w.be ade@as-e.be