Bestuur


Buiten de Algemene Vergadering, samengesteld uit al de effectieve leden, en die de opperste macht vertegenwoordigt, is er:

een Raad van bestuur die bestaat uit voorzitters en afdelingsvoorzitters in ondernemingszaken, leden van de UROB, aangevuld met enkele leden van het Directiecomité. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Nationale Voorzitter.

Het Directiecomité:

Nationaal Voorzitter :
  > dhr. Marc Van den Dorpe, Rechter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Gent

Ondervoorzitters :
  > dhr. Daniel Kroell, Voorzitter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Luxembourg
  > dhr. Eddy  Brouwers Voorzitter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Antwerpen afd. Mechelen

Secretaris-generaal :
  > dhr. René Blockx, Rechter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Brussel NL

Penningmeester :
  >  dhr. Serge Muraille,  Rechter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Luik, afd. Namen