Lid worden van de UROB


Om  lid te worden van UROB, dient men actief het ambt van Rechter in Ondernemingszaken uit te oefenen.

Het jaarlijks lidgeld  - per kalenderjaar - bedraagt  100 €.

Voor de ereleden is dit beperkt tot 35 €

Alle "actieve" leden ontvangen het “Vademecum voor de Rechter in handelszaken” en de aanvullingen.  IN FORO, onze driemaandelijkse brochure met interessante artikels wordt gratis verstuurd naar ALLE leden. Elk lid verkrijgt daarenboven vrij toegang tot het Intranet van de UROB, dat waardevolle en praktische informatie verleent voor de uitoefening van ons ambt.

Lid worden kan op twee wijzen gebeuren:

1- registreer u op ons intranet https://urhb.intranetten.be
    Na goedkeuring van uw registratie krijgt u toegang tot alle informatie op het intranet.

2- indien het U via die weg niet zou lukken, stuurt u een verzoek tot lidmaatschap naar het secretariaat van de URHB ( info@urob-ujcb.be )
    met vermelding van uw naam, volledig adres, mailgegevens, R.R.nr en de naam van de Rechtbank waar u benoemd werd. 
   Er wordt u een voorlopige toegangscode toegekend waarna u toegang krijgt tot alle informatie op het intranet. 

Het lidgeld betalen kan op onze bankrekening BE42 2850 3130 4454, met vermelding van uw volledige naam R.R.nr en rechtbank